Totaalpakket

 

Conditiescan
De conditiescan maakt inzichtelijk wat de totale conditie van het vastgoed is en laat zien welke objecten direct onderhoud vragen en wat er over de komende jaren verspreid kan worden. De conditiescan wordt uitgevoerd volgens NEN 2767.


Nulmeting
Met een nulmeting worden alle relevante gebreken aan de ondergrond en het verfsysteem in beeld gebracht voor aanvang van een project. Een gedegen inspectie om inzicht te geven in de huidige situatie, zodat u weet wat u kunt verwachten.


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van verfsystemen Levensduurindicator
De Levensduurindicator is een grafische weergave van de levensduur van verfsystemen, gebaseerd op onder andere de ligging van een object, de ondergrond en afwerkingssystemen.


Houtrotinspectie
Om onvoorziene kosten tijdens de afgesproken exploitatieperiode te voorkomen, wordt houtrot in kaart gebracht op basis van een steekproef of een volledige opname. Hier komen herstel- en verbetermaatregelen uit.


Inventarisatie
Een inventarisatie van uw wensen en de mogelijkheden voor uw vastgoed is een belangrijk onderdeel van Buurtschilder Onderhoud+plan, voor een efficiënt ingericht project met uiteindelijk het beste resultaat.


Kleurplan
Om de uitstraling van uw vastgoed te verbeteren, is een weloverwogen kleurplan van groot belang. Doordacht kleurgebruik heeft een positieve invloed op de sfeer in een ruimte en de stemming van mensen.


Individueel prijs € 263,00,-

 

Totaalpakket
Conditiescan € 163,00
Nulmeting € 163,00
Meerjarenonderhoudsplan € 163,00
Houtrotinspectie € 163,00
Inventarisatie € 163,00
Kleurplan € 163,00

Totaal € 978,00

 

Product (Exclusief 21% BTW) Prijs