Bij Schade & herstel.!?

€ 10.000,00

Bij Schade & herstel.!?

€ 10.000,00

Facturen betalen zonder handmatige input; Pay First Services
Open rekeningen waarvoor je maar wil: dagelijkse boodschappen, shoppen, vakanties of wat dan ook! Elke rekening is volledig erkend en heeft een unieke IBAN, zodat je heel eenvoudig je automatische incasso's, betalingen en pastransacties kan beheren. Meer info

 

Uw voordeel

-Groothandels korting 10% t/m 35%
-Regiewerk per uur; Binnen € 53,- / Buiten schilderwerk 63,- Euro
-Exclusief BTW,- materieel materiaal en huur kosten!?

 

 

Bestelling & Planning gezamenlijke rekening Onderhoud; Stelpost


-Overzicht Factuur schilderwerk!?
-Overzicht werk aantal man uuren factuur!?
-Overzicht Factuur huur kosten!?

-Overzicht overig advies kosten!?

 

Prijs indicatie 

-Tussen woning € 3.000,- Euro / Hoekwoning € 4.000,- / Twee één kap woning € 5.000,- / Vrijstand woning € 10.000,- en Flats € 6.000,- per woning.

-Bij schade en herstel op regie werk per uur, per klus opdracht of mutatiewerk bon!?

 


Alles onder controle
Als vastgoedbeheerder streeft u naar optimaal rendement, zekerheid omtrent het budget, duurzaamheid en tevreden gebruikers. Om dat te realiseren is er de Buurtschilder Real Estate Service. Dit totaalpakket omvat verschillende diensten die zowel het rendement als de uitstraling van uw objecten optimaliseren. Zo zorgen we er samen voor dat uw vastgoedbeheer volledig onder controle heeft.

Conditiescan
De conditiescan maakt inzichtelijk wat de totale conditie van het vastgoed is en laat zien welke objecten direct onderhoud vragen en wat er over de komende jaren verspreid kan worden. De conditiescan wordt uitgevoerd volgens NEN 2767.

Nulmeting
Met een nulmeting worden alle relevante gebreken aan de ondergrond en het verfsysteem in beeld gebracht voor aanvang van een project. Een gedegen inspectie om inzicht te geven in de huidige situatie, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
De Levensduurindicator is een grafische weergave van de levensduur van verfsystemen, gebaseerd op onder andere de ligging van een object, de ondergrond en afwerkingssystemen.

Houtrotinspectie
Om onvoorziene kosten tijdens de afgesproken exploitatieperiode te voorkomen, wordt houtrot in kaart gebracht op basis van een steekproef of een volledige opname. Hier komen herstel- en verbetermaatregelen uit.

Inventarisatie
Een inventarisatie van uw wensen en de mogelijkheden voor uw vastgoed is een belangrijk onderdeel van Buurtschilder Real Estate Service, voor een efficiënt ingericht project met uiteindelijk het beste resultaat.

Kleurplan
Om de uitstraling van uw vastgoed te verbeteren, is een weloverwogen kleurplan van groot belang. Doordacht kleurgebruik heeft een positieve invloed op de sfeer in een ruimte en de stemming van mensen.

Product (Exclusief BTW) Prijs
Conditiescan € 163,00
Nulmeting € 163,00
Meerjarenonderhoudsplan € 163,00
Houtrotinspectie € 163,00
Inventarisatie € 163,00
Kleurplan € 163,00
Alles onder controle Totaal € 978,00
Opdracht Real Estate Service